Ve spolupráci s naší cestovní agenturou jsme připravili několik zajímavých jednodenních výletů do míst v České republice i mimo ni.

Výlety v České republice

(Ceny jsou uváděny v CZK)

Kutná Hora

MB – S MB – E Vito Sprinter
5400 4400 5000 7000
Kutná hora
V roce 1995 byla Kutná Hora zapsána do kulturního dědictví UNESCO. Pýchou města je stříbrný důl a dvě gotické katedrály. Od 14. století soutěžilo město díky svým hospodářským výsledkům i s hlavním městem Prahou.

Konopiště

MB – S MB – E Vito Sprinter
4900 3500 3900 6900
Konopiště
Romantický zámek s mohutnou válcovou věží byl původně hrad postavený podle francouzského vzoru. Jedinečné sbírky z majetku rodu d’Este (historické zbraně, lovecké trofeje, proslulá sbírka s tématikou Sv. Jiří). Zámek stojí ve velkém anglickém parku s růžovou zahradou.

České Budějovice

MB – S MB – E Vito Sprinter
8200 6500 6900 9800
České Budějovice
Jedno z překrásných jihočeských měst, které proslulo architekturou a pivovarem (Budvar).

Hluboká nad Vltavou

MB – S MB – E Vito Sprinter
7800 6200 6600 9800
Hluboká nad Vltavou
Bývalý královský hrad přestavěný na zámek knížat ze Schwarzenbergu. Přestavba byla uskutečněna v 19. stol. Ve stylu anglické windsdorské gotiky. Zámek stojí uprostřed romantického parku. V interiérech jsou bohaté sbírky a zařízení. V zámecké jízdárně je umístěna Alšova jihočeská galerie.

Český Krumlov

MB – S MB – E Vito Sprinter
9400 6200 7700 9800
Český Krumlov
Jihočeské historické město s hradním komplexem, který byl v roce 1992 zahrnut do kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Historické centrum města nabízí podhradí s měšťanskými domky, veliký zahradní park s ojedinělým zahradním divadlem s otočným hledištěm, vlastní hrad a hradní příkop s medvědy.

Karlštejn

MB – S MB – E Vito Sprinter
4400 3400 3500 6800
Karlštejn
Nejvýznamnější český hrad postavený císařem Karlem IV. Byl určen k uschování korunovačních klenotů a státních listin. V jádru hradu je kaple sv. Kříže s galerií obrazů mistra Theodorika, která představuje vrchol evropské gotiky a je zároveň nejcennějším a nejlépe dochovaným gotickým interiérem na světě.

Terezín

MB – S MB – E Vito Sprinter
5900 3600 4600 6500
Terezín
Pozdně barokní pevnost, založená r. 1780 s klasicistními jednotně stavěnými vojenskými i civilními budovami. Malá pevnost používaná od počátku jako vězení byla za 2. světové války největším koncentračním táborem v Čechách. U pevnosti Národní hřbitov obětí fašistické zvůle (přístupná expozice).

Karlovy Vary

MB – S MB – E Vito Sprinter
7000 5500 6500 8500
Karlovy Vary
Překrásné západočeské lázeňské město s proslulými horkými léčivými prameny, architekturou a světoznámou sklářskou hutí Moser.

Jednodenní výlety do zahraničí

(Ceny jsou uváděny v CZK)

Vídeň

MB – S MB – E Vito Sprinter
16500 11900 11900 16100
Vídeň
Hlavní město sousedního Rakouska. Město překrásné architektury i romantických zákoutí.

Salzburg

MB – S MB – E Vito Sprinter
18000 13000 13500 18500
Salzburg
Malebné město v sousedním Rakousku, rodné místo W.A. Mozarta.

Drážďany

MB – S MB – E Vito Sprinter
6900 5900 5900 9900
Drážďany
Německý klenot nabízející od uměleckých galerií po nákupní střediska.

Pro další aktuální nabídku prosím kontaktujte naši kancelář.